TTT-Himnaro Cigneta (al la titolpagxo)

INDEKSOJ

Enhavlisto de TTT-Himnaro Cigneta

Respondeca redaktoro : Ros' Haruo
NOVA
La Plej Laste Aldonitaj Eroj
de TTT-Himnaro Cigneta

Indekso de Indeksoj

Ĝisdatigita je 2006.11.13

Tiu ĉi indekso celas listigi, en alfabeta ordo laŭ la lingvoj, ĉiujn kantotekstojn en mia himnaro. Mi markas kantojn pri Kristnasko (kaj Advento, Epifanio) per bildeto, , kaj (tute aŭ parte) originale Esperantajn kantotekstojn per alia bildeto, . Paĝoj en la himnaro, kiuj ne estas kantotekstoj, estas troveblaj per la Indekso de Indeksoj aŭ en aparta indekso pri Nehimnaj Himnareroj.

Mi invitas atentigojn pri eraroj en la himnaro, pri ne-funkciantaj aŭ misfunkciantaj ligoj, kaj pri aliaj demandoj aŭ problemoj en la konsultado de la himnaro.

— Haruo


La fona muziko estas Holy Manna de William Moore, 1825

HIMNOJ KAJ KANTOJ (606 kantaj/himnaj tekstoj)

Esperantlingvaj kantotekstaj paĝoj (505)
A | B | C | Ĉ | D | E | F | G | Ĝ | H | Ĥ | I | J | Ĵ
K | L | M | N | O | P | R | S | Ŝ | T | U | Ŭ | V | Z


Neesperantaj tekstoj laŭlingve:
Anglaj | Araba | Ĉinukpiĝina | Dakota | Francaj | Germanaj | Greka | Havajaj | Hebreaj
Hindia | Hispanaj | Hungara | Hurona | Japanaj | Jida | Kajoa | Latinaj | Mungaka
Nederlanda | Polaj | Rusaj | Skotangla | Skotgaelaj | Svedaj | Tokpisina | Vjetnama

Himnareroj Nehimnaj
Mallongigoj kaj Simboloj

A
Abio vi, abio vi
Adoru kantante (rondkanto)
Adoru ni nun la Reĝon de glor'
Akceptu nian dankon, Di'
Akve mi baptos vin
Al Betleĥemo do
Al Di' la Sinjoro ni iras por preĝi
Al Dio laŭdu tuta ter'
Al Dio nun kun ĝoja kri'
Al Di' sin levas mia kant'
Al Dio sola estu glor'
Al la Mesio mi nun laŭdas tie ĉi
Al la Patro Dia
Al ni aperis nun io nova
Al turnopunkt' de sunleviĝ'
Al Vi, Sinjoro, estu honoro, laŭdo, glor' (3 strofoj)
Al Vi, Sinjoro, estu honoro, laŭdo, glor' (5 strofoj)
Al Vi, Sinjoro, laŭdu la koro
Al vi vespere gloras mi
Alestu, fidelaj
Alvenis tempo al ni de advento
Alvenu, ho Jesuo, kiel venas aŭror'
Amantoj de l' Sinjor' (kun refreno)
Amantoj de l' Sinjor' (sen refreno)
Amatan historion rakontu nun al mi
Amen, Amen (Jen la Bebo)
Amen, Amen (Jen la Bebo)
Amiko sur la vivo-vojo
Amikon karan mi serĉadi iras
Amo Dia, senkompara
Amo Dia, tutsupera
Amo, je Kristnasko, terenvenis el ĉiel'
Amo perfekta, super hom-pensado
Anĝelar' el regnoj gloraj
Anĝeloj, venu el ĉiel'
Animo, levu kanton
Antaŭtempul', tronanta en majesto
Atendu Jesuon, do pretu ĉe l' pordoj por Li
Aŭdu bonan sav-novaĵon
Aŭdu, fil', Dian vorton nun
Aŭdu! forta voko sonas
Aŭdu! kantas anĝel-ĥor'
Aŭdu! kantas anĝel-ĥor' kaj Kantas anĝelara ĥor' (laŭ Cookham)
Aŭdu, paŝtistoj
Aŭdu : Sonas pastoralo

(Supren)

B
Batalas du reĝoj pri l' homa anim'
Beb' de Maria
Bebo Dia, tamen nia
Bela Jesuo, estro de la estroj
Bena konfido, ĉe mi Jesu'
Betleĥemon kuris la paŝtista ar'
Blovu trombonon kun laŭta sonor'
Bonvenon al vi!
Burĝonis roz-arbedo

(Supren)

C
Cedu kaj sciu

(Supren)

Ĉ
Ĉar Dio, la Paŝtisto mia
Ĉarma Krist-vesper'!
Ĉarma la tero
Ĉe arktaj neĝo-montoj
Ĉe l' glora Dia tron' (Above the clear blue sky, tr. Ŝefer)
Ĉe l' Kristofesto ĝojas ni
Ĉe l' kruco de Jesuo
Ĉe l' riveroj babilonaj
Ĉe la kruco tenu min
Ĉe la river' de Babilono
Ĉeestu, fiduloj, ĝojaj, triumfantaj
Ĉeestu, fiduloj, ĝoje triumfantaj
Ĉe-sine kuŝas Krist' la Beb'
Ĉesu, milita bru'
Ĉetable estu, ho Sinjor'
Ĉiam obeantaj al la Di-komand' (Dare to be a Daniel, tr. Butler)
Ĉielojn fendu, ho Sinjor'
Ĉio karna nun eksilentu
Ĉion al Jesu' mi cedos
Ĉiu ajn bonvena
Ĉiu part' de la tero (rondkanto)
Ĉiuj aĵoj tagaj, ĉio
Ĉiuj homoj estas fratoj
Ĉu antaŭ longe paŝis Li
Ĉu lacega, kor-premita, en aflikto, vi?
Ĉu ni estos ĉe l' Rivero?
Ĉu vi vidis la krucon de l' Sinjor'

(Supren)

D
Dankon, Di', por Via dono
De niaj patroj, Di'
De val' kaj fjordo
Descendu, dolĉa ĉaro
Di', la Sinjor', estas reĝ' en potenco kaj gloro
Di' naskiĝis, forto falas
Dia vort', el Dia sfer'
Dia vorto restas
Ding dong! Plenas en ĉiel'
Dio de ĉiel' kaj tero
Dio graca, Dio glora
Dio majesta! kiu ordonas
Dio min paŝtas
Dio, pli apud Vin
Dio, reĝanta en ĉiel'
Di-patrino, ni vokas al Vi
Diris el la nokta hel'
Diru la historion pri Kristo nun al mi
Diru la vorton, kaŝitan en kor'
Dolĉe kaj ame Jesuo alvokas
Domo malnova estas ĝi
Donu la manon, ĉar samas nia cel'
Donu nun okulojn kiuj, ho Sinjor'
Dormu, Savanto mia
Du veloj ekhelas
Dum Izrael' en Sinaj tendumis
Dum klara nokto venis ĝi
Dum nokte gardis al ŝafar'
Dum nokt' silenta kantas la ĉiel'
Dum ŝafistoj gardis gregon

(Supren)

E
El alt' ĉiela venas mi
El la bela mondo
El la oriento venis saĝular'
Eliros vi kun ĝoj' (trad. Ros')
Eliros vi kun ĝoj' (trad. Kronenberger)
Emanuel', Emanuel', nomiĝas Li Emanuel'
En animsufero, meze de dolor' (versoj 6.5.6.5)
En animsufero, meze de dolor' (versoj 11.11.11.11)
En betleĥema gastejo
En Betleĥem' naskiĝis
En bova fojntrogo
En Krist' ne estas sud' aŭ nord'
En Kristnaska vespero
En la reĝa Betlehemo
En la vintromezo
En lando malproksime for
Estas ja balzam' en Gilead'
Estas Li la Sinjor' (I. Ros')
Estas Li la Sinjor' (II. Wyss)
Estro de l' vivo, ĉiopova Dio
Estu bonvena, Krist' Sinjor'
Estu nun laŭdata Dio
Eterne ĉe l' Sinjor'
Eternulo, granda Dio

(Supren)

F
Fama rakonto en Evangelio
Faru laboron nune
Feliĉe kuŝis la naŭdek naŭ
Feliĉega vi, ĉarmoplena vi
Filo plej hela de horo matena
Firme kredas mi kaj vere
Flugu, kor', per ĝoj-flugiloj
For, longe for, en Judea land'
Fratoj, kantu ĝojo-kanton
Fuĝi for

(Supren)

G
Glora mateno
Glorkantas anĝeloj en alta ĉiel' (kun refreno)
Glorkantas anĝeloj en alta ĉiel' (sen refreno)
Gloro al Di' en la alto
Gloron al la Dia Patro
Granda Di', ni laŭdas Vin
Grandaĵojn Li faris
Gvidu de l' mort' al viv'

(Supren)

Ĝ
Ĝardenen mi venas en sol'
Ĝojan certecon donas Jesu'
Ĝoje, ĝoje ni vin gloras
Ĝojkriu Tero! Via ton' eksonu
Ĝojo ravas mian koron
Ĝoju, ho Filino de Cion'
Ĝoju la mondo!
Ĝoju vi, Ciona gent'

(Supren)

H
Halelu', halelu', halelu', haleluja. Gloron al Di'!
     (kun substitueblaj laŭd-vortoj en la japana, hebrea, germana, rusa, greka, franca, hindia kaj angla por la kursiva frazo)
Haleluja. Amen (rondkanto)
Haleluja, haleluja. Amen, amen (rondkanto)
Haleluja! Haleluja! Dion laŭdu ĉiu kor'
Haleluja! Haleluja! En sanktega ĉanta ŝvel'
Hastu, Cion'! Plenumu la mision
Ho Am', tenanta min konstante
Ho anĝeloj, la Sinjoron
Ho bela paska tag'
Ho Dio, mankas vortoj por la hodiaŭa kri'
Ho Dio, tra jarmiloj Vi fidele helpis nin
Ho eta urbo Betlehem'
Ho Eternulo, Dio de mistero
Ho granda Dio, kiam mi rigardas
Ho ĝoja son'!
Ho Jesu', amiko mia
Ho Jesuo (rondkanto)
Ho Jesuo, staru meze inter ni
Ho, kantu nun pri Betleĥem'
Ho, mi vidis mem la gloron
Ho paŝtistoj Betlehemaj
Ho paŝtistoj ĉi
Ho Patro, dum mallernas ni
Ho plej sankta, ho plej pia
Ho preĝa hor'!
Ho restu vi en Dio
Ho revivanto, al Vi estu glor'!
Ho Sankta Kap', kronita
Ho sankta nokto!
Ho! triumfa Pask-tagiĝo
Ho tuta kreitaro Dia
Ho ve! ĉu sangis la Savant' (kun refreno)
Ho ve! ĉu sangis la Savant' (sen refreno)
"Ho vekiĝu", jen la voko
Ho venu vi, Emanuel' (5-strofa)
Ho venu vi, Emanuel' (7-strofa)
Ho vi junulino
Hodiaŭ ĝoju ĉies kor'
Hodiaŭ, jen naskiĝis infano de renom'
Hom-animoj! Kial ŝafe
Hom-frato, amu kore fraton vian
Homoj de l' galilea land'
Homoj el tuta mond'
Homoj kaj infanoj tra l' mondo
Homoj, kantu ĝojo-kanton
Homoj, kies fierec'
Honor' kaj laŭd' al nia Di' (5 strofoj)
Honor' kaj laŭd' al nia Di' (7 strofoj)
Hosana, Hosanega!
Humilege pro ĉi tio

(Supren)

Ĥ

(Supren)

I
In dulci jubilo, gajege kantu do
In dulĉi jubilo', nun kantu ni kun ĝojo
Infanoj, ho infanoj miaj
Iru, diru sur la montoj

(Supren)

J
Ja eble aŭrore, dum tago sin vekas
Ja paŝtas min la Eternul'
Jam alvenu, ho Sinjoro
Jam dormas ĉiu enloĝant'
© Je Pentekost' alvenis ©
Jen al ni naskiĝis Fil'
Jen ĉiamviva Rozo
Jen donaco : Simpleco
Jen estas ja la mond' de mia Patro, Di'
Jen kiu Bebo?
Jen la arko ĉiela
Jen la hela, bela stelo de l' mateno
Jen mia preĝo, Dio de l' nacioj
Jen naskiĝis la Di-infan'
Jen niaj koroj
Jen oriente, ho homar'!
Jen preĝejo en la valo ĉe l' arbaro
© Jen tiu tag', kiun faris Di' ©
Jen venas ni al Via stal'
Jerusalem', benita per lakto kaj miel'
© Jesaja pratempe profetis por ni ©
Jesu amata! Kiel Vi ofendis?
Jesu amata! Kion do Vi krimis?
Jesuan nomon gloru kun la anĝelara ĥor' (laŭ 3 melodioj, kun rimarkoj pri melodioj kaj teksta historio)
Jesuan nomon gloru kun la anĝelara ĥor' (laŭ Coronation)
Jesuan nomon gloru kun la anĝelara ĥor' (laŭ Diadem)
Jesuan nomon gloru kun la anĝelara ĥor' (laŭ Miles Lane laŭ AK)
Jesuan nomon gloru kun la anĝelara ĥor' (laŭ Miles Lane laŭ EK)
Jesuan nomon gloru kun anĝeloj en maltrist' (sen-Sinjor-igita versio)
Jesueto en lulil'!
Jesu-Kristo amas min
Jesuo larmis (kanono)
Jesuo, mi amas Vin, Amato-Amant'!
Jesuo, nun en Via nom'
Jesuo, viva pano
Jubile kantas mia kor'

(Supren)

Ĵ

(Supren)

K
Kaj la gloro Kaj ripoz'
Kamaradoj amgvidataj
Kamaradoj! La standardo flirtas en aer'!
Kantadas mia buŝ' al Vi
Kantas anĝelara ĥor'
© Kantu min retro ©
Kara Jesuo, reĝo de la tero
Karan amikon ĉie mi serĉadas
Kia parfumo ŝvebas ĉe ni?
Kiam David' en granda malĝojo
Kiam Maria estis ĉe lulilo
Kiam mateno, ruĝe ridante
Kiam vekas nin aŭroro
Kiel bone estas, glori vin, Sinjor'
© Kiel fajro celas bruli ©
Kiel feliĉege iri
Kiel la saĝular' kun ĝoj'
Kiel riverego estas Dia pac'
Kiom firman subtenon
Kiu al la Reĝo nun aligos sin?
Kiu kuros al Etulo
Kiu partiano estas de la Reĝ'?
Komence la Sinjor' Adamon faris el la ter'
© Kreinta Di', vi kreas plu ©
Kristana hom', ek al batal'
Kristanoj, Dion laŭdu vi
Kristo estas Frato nia
Kristo-infan', al la kripo ni venas
Kristo kun mi, Kristo ene
Kristo leviĝis, post la kruc-turmento
Kristo mortis. Krist' leviĝis.
Kristo vivas
© Kriu ĝoje al la Eternul' ©
Kun ama zorgo paŝtas min
Kun ĝojo, amo, venas ni
Kun preĝo al Reĝo de l' reĝoj ni venas
Kun roboj brile blankaj
Kune manĝu ni nun de Lia pan'
Kuŝis en tombo, jen, Jesu-Savanto
Kvardek tagojn, kvardek noktojn

(Supren)

L
L' Eternulon laŭdu ni
La ĉaro! La ĉaro!
La Diajn ventojn sentas mi
La ĝemo de la homa subpremito
La ilekso havas beron
La ilekso naskas beron
La koro ĉiam estas en stalo de Jesu'
La krucon rigardante
La lumo venis al la mond'
La noktomezo alportis ĝin
La nomon laŭdu de la Dio de Abram'
La ombroj de l' venanta nokto nun
La saĝular' ekmiris
La Saĝuloj pro Advento
La salo de la ter'
La sama Dia eklezi'
La Sinjoron gloru ni
La sonorilojn aŭdis mi
La suno subiris, kaj Jakob laciĝis
La tago releviĝa!
La Viva Eklezi'
La vivo fluas, kant' sen fino
La Vorto enkarniĝis
Lacas mi je l' tago-fin'
© Laŭd' al Vi ©
Laŭ bordoj de Siloam, jen
Laŭdu Dion, ĉiuj vi infanoj
Laŭdu ĝoje Dion ni
Laŭdu jam matene
Laŭdu la ĉielan Reĝon
Laŭdu la Estron, ĉar Li estas bona
Laŭdu la Estron, ĉiuj adorantoj
Laŭdu, laŭdu Jesuon, la Elaĉetinton!
Laŭdu ni Dion, la reĝon potencan de l' tero (H. Marx)
Laŭdu ni Dion, la reĝon potencan de l' tero (Marx/Burkhardt)
Laŭdu ni Dion, majeste tronantan en gloro (Downes)
Laŭdu nun kun ĝoja koro
Laŭdu, popoloj, kaj gloru al Di'!
Laŭdu Sinjoron, la reĝon potencan de l' gloro (Ney)
Leviĝis la suno en gloro ĉiela
Leviĝis Luno
Levu, fratoj, vian koron
Li gvidas min! Ho bena vort'!
Li kuŝas en staltrogo (orig. Kronenberger)
Li naskiĝis, la beba Di'
Longe sopirata Kristo (87.87.D)
Longe sopirata Kristo (87.87)

(Supren)

M
Majstro, ne mortis vi
Malfermu pordon de la kor'
Malgraŭ mia vasteta lerteco (mankas muziko)
Malproksime sur mont'
Marŝu vi, Kristano, paca militist'
Matene vekiĝante, kantadas mi konstante
Mensokule vidis mi la gloran venon de l' Sinjor'
Mi amas Vin, Sinjoro
Mi laŭdas Vin, Sinjoro
Mi levas la okulojn
Mi tagon mian finas
Mi venas el la alt-ĉiel'
Milvoĉe sonu mia kant'
Min savas mia Dio
Miriga graco fontas el la nesondebla font'
Miriga ŝip' alvenas
Mirinda Grac'! ho dolĉa son'! (tr. Konisi gaku)
Mirinda Graco! dolĉa son' (tr. Leonard I Gentle)
Mondsavanto, naskis vin
Monto flamanta!

(Supren)

N
Naskiĝis beb' en Betleĥem'
Naskita estas la Savant'
Ne timetu, kara mia
Ni antaŭ Via tron', Sinjor' (Wij knielen voor Uw zetel neer, tr. de Hoog)
Ni dankas, Dio, nun al vi
Ni dankas vin pro ĉiu ben' (orig., Butler)
Ni, el popoloj multaj sur la ter'
Ni nune por kune adori kunvenas
Ni plugas la kamparon
Ni venas nun kune
Ni vin memoras kun omaĝ'
Nin benu kaj protektu Dio (rondkanto)
Nin, ho Patro, pilotadu
Nin irontajn, Dio, benu
Nokto de pac', nokto de am'
Noviĝas freŝe ĉe l' aŭror'
Nun danku ni al Dio (tr. Bicknell)
Nun Dion danku ni (tr. Butler)
Nun gaje kantu ni
Nun silento Nun trankvil'
Nun sufero kaj dolor' (tr. Butler)
Nun tago benata por nia vid' (tr. Ahlrén)
Nun venas anĝeloj kun kant' en aer'

(Supren)

O
Okulojn levas ĉielen mi
Ondegaro preter lim'
Oni kondamnas Vin al la morto
Ora sun' vespera

(Supren)

P
Paca nokt', sankta nokt'
Paca nokt', sankta nokt'!
Paca nokt', sankta vesper'
Paco Dia al vi (en Esperanto kaj la araba lingvo)
Pacon kiel riveron
Pano de l' mondo, nun rompita
Patro, aŭdu novan preĝon (= Patro, aŭdu nian preĝon!)
Patro kaj Dio, vi ege fidelas ("Ege fidelas vi!")
Patro nia, en la ĉielo (adaptis Burkhardt)
Patro nia! ni alvenis
Pensante pri la kruc-mister'
Pentu vi, homoj, cedu pri malsaĝ'
Plej altan gloron al plej alte majestega Di'
Plej bone konas soifon nia Sinjoro (Rondkanto)
Por laŭdi vin, Sinjoro
Pordon soife frapas dorm'
Portu torĉon, Ĵanet', Izabela
Post la vivo, en matena helo
"Post mi!" parolas Krist' Jesu'
Post nigra nokto, hela mateno
Potencan mirindaĵon
Pratempe en Anglujo ĉu
Preĝo sub la Verda Standardo
Pro la amo de l' Sinjoro
Pro la belo de la ter'
Pro la Krist-naskiĝo
Pro la sanktuloj jam pasintaj for

(Supren)

R
Reĝoj ni de la Orient'
Reĝoj Tri
Remparo estas nia Di', fidinda defendanto (Ein' feste Burg, tr. nekonata, el Himnaro Esperanta)
Remparo estas nia Di', ŝirmaĵo en danĝeroj (Ein' feste Burg, tr. de Hoog, el Adoru kantante)
Replenigu mian lampon parte originala
Restu kun mi, subiras jam la sun' (Abide with me, fast falls the eventide, tr. Butler)
Resurektis Krist' Jesuo
Ridetas Li en Sia lulil'
Rok' eterna, Dia Fil'
Roson, ĉieloj, teren vi donu (Nebiosa, rosę, tr. nekonato)
Rozbranĉo forĝermadis

(Supren)

S
Saluton, glora fru-maten'
Sankta Dio, Via nom' kaj gloro
Sankta Patro, estu mia Defendanto
Sankta, sankta, sankta (Nicaea, netriunuisma)
Sankta, sankta, sankta (Nicaea, Triunua)
Sankta Spirito, vin mi petas, trovu min
Sankta, sankta, sankta (Santo)
Sankta, sankta, sankta Eternulo (Sabaoth)
Se donas Di' al vi favoron (La Gaja Migranto)
Se du fariĝis unu jam
Se l' domon Dio ne konstruas (orig., T R Butler)
Se mi havus ĉion krom Jesuo
Se violent' sencela prenas for
Semas ni matene (Dum Rikoltos Ni)
Sen vortoj kantas la ĉiel' (orig., T R Butler)
Sendu pluve sur la teron
Senmorta, senkorpa, plej saĝa Sinjor'
Sentas mi solenan miron
Servantoj de Dio, proklamu kun fort'
Sinjoro Dio, kiam mi miregas
Sinjoro, Vi ŝirmadis nin
Sinjoroj, Dio tenu vin (kornvala melodio)
Sinjoroj, Dio tenu vin (londona melodio)
Spirito Granda, mi preĝas al vi
Spirito Sankta, venu, ho Dia la Kolomb'
Stariĝu por Jesuo
Staris Reĝo Venceslas'
Stratoj, placo forlasitaj
Sub frida vintra luno
Sur Kristo sin apogas la sankta Eklezi'
Sur kruco Vi suferis
Sur maro de l' viv'
Sur sanktaj montoj fondis la Sinjoron
Susuras tra la viv-batal'

(Supren)

Ŝ
Ŝafidon tie vidas mi (Ein Lämmlein geht, tr. Rosbach)
Ŝalom' al vi (rondkanto)
Ŝipeto estis sur la mar' (A little ship was on the sea, tr. Tredgold)
Ŝvebu super mi, Spirito

(Supren)

T
Tagiĝas, tagiĝas (parte originale verkita de Kronenberger)
Tagon feliĉan festas ni kun ĝoj' (orig., Downes)
Tagon nur, momenton nur, mi prenas
Tagon post tago
Teksu, teksu nin kune
Templen post rikolto-fin' (Come, ye thankful people, come, tr. Ros')
Tero kaj ĉielo kantu (Erd und Himmel sollen singen, tr. Burkhardt)
Tiel ne sekuras io kiel infanar' de Dio (Tryggare kan ingen vara, tr. Carlsson)
Tra densa mallumo briletas la celo (La Vojo, orig. LLZ)
Tra la nokto de malĝojo
Trans imag' Jesu' amikas
Trans la malkvieta maro (ĝenerala teksto)
Trans la malkvieta maro (por la festo de s-ta Andreo)
Tri ŝipojn jen ekvidis mi
Turnu ĉiu koro (orig., Rust)

(Supren)

U
Unufoje venas devo

(Supren)

Ŭ

(Supren)

V
Venis Jesuo, la ĝojo eterna (Jesus ist kommen, tr. Burkhardt)
Venkos ni en gloro (tr. Pilger/Burkhardt/Ros')
Venu do, matenmanĝu
Venu, Font' de ĉiu beno (Come, Thou Fount of every blessing, tr. Downes)
Venu, kaj el plena koro
Venu, karaj, al fontoj klaraj
Venu, kredantoj
Venu nun, animo mia
Venu, tutpova Di'! (Come, Thou almighty King, tr. Downes)
Verdan libron verkas Dio ("La Verda Libro de Dio") (orig., Mears)
Vespere, antaŭ longe
Vi estas, Jesuo, por ĉiu la Vojo (orig., Hanbury)
Vi, ho Savanto, iris al doloro
Vi, homoj de la granda Di'
Vi, kies mano ĉiujn regnojn mire gvidas
Vi, kies verk' la univers'
Vi, kreitaĵoj de l' Sinjor'
Vi patran gloron file rebrilas
Vibras kanta sonor'
Vidu, la noktaj ombroj jam paliĝas
Vin anĝeloj himnas ĉiam
Vin, glora Dio, laŭdas ni kun ĝoj' (orig., Downes)
Vin levu pordo kaj lintel'
Vin obeas vento, maro
Vokas nin Jesu'

(Supren)

Z

(Supren)

Anglalingvaj tekstoj:
A little ship was on the sea
Across the plains one Christmas night ("The Three Drovers")
Alleluia! Alleluia! let the holy anthem rise
Amazing Grace! (the "Olney" stanzas)

Amazing Grace! (stanzas added)

     (both pages set to an Old Regular Baptist tune sung by Jean Ritchie)

Christ was born in Bethlehem
Come then, let's have breakfast
Come, ye believers
Death, and the terrors of the grave
Ding dong! merrily on high
Every part of the earth
"For God so loved!" Oh, wondrous theme! ("Glory to God the Father")
Foremothers of Christ
Galilee, bright Galilee
God is born, great powers tremble
God rest you merry, gentlemen (kornvala melodio)
Hail, ye sighing sons of sorrow
Halelu', halelu', halelu', haleluja. Praise ye the Lord! (polyglottal)
Hush, all ye sounds of war
I would, but cannot, sing
In Bethlem Town
In the flood of tribulation ("Sweet affliction")
Lift every voice and sing (James Weldon Johnson)
Lord Eternal, God of Ages
Men and children everywhere
Men! whose boast it is that ye
Merrily to Bethlehem the shepherds came
Mine eyes have seen the glory
Motherhood, sublime, eternal
My heart and voice I raise ("Messiah's Praise")
My hope has found a resting place
My soul's full of glory ("The Christian's Song")
Now praise we great and famous men (4 strofoj)
Now praise we great and famous men (modernigita, 6 strofoj)
O God, our words cannot express
O Jesus, my Savior, I know thou art mine
O Jesus, my Saviour, to thee I submit ("Love to Christ")
Oh, how good it is
Our Father, while our hearts unlearn
Our God is like an Eagle ("When Israel camped in Sinai")
Out on the plains the brolgas are dancing
Potato bug, potato bug ("The Potato Bug Hymn")
Praise God in the morning
See there, high in the sky
Serve the Lord with gladness
Shepherds, rejoice, lift up your eyes
Sign the creed!
Stand at the threshold
The chariot! the chariot!
The church's strong foundation
The ribs and terrors in the whale (H. Melville)
The sun has now risen in heavenly glory
The world's desire ("The Christ-child lay on Mary's lap")
'Tis the gift to be simple ("Simple gifts")
To Thee, O mysterious, bodiless Force ("Prayer beneath the Green Banner")
Two sails flashing bright on the royal-blue bay
We are the Church Alive
We have a precious treasure
We lift our hearts, we bring our lives ("Create us new")
We, your people, God, confessing
When great King David, sorely afflicted
When the dawn awaking found me
Who'd have thought the Lord Almighty
Who shall the Lord's elect condemn?
With wondering awe

(Supren)

Arablingva teksto:
As-salamŭ' alajkum

(Supren)

Ĉinukpiĝina teksto:
mayka wash kopa djizEs pilpil

(Supren)

Dakotalingva teksto:
Wotanin waste nahon po

(Supren)

Franclingvaj tekstoj:
Halelu', halelu', halelu', haleluja. Gloire au Seigneur! (polyglottal)
Minuit, chrétiens (Cantique de Noël)
Un flambeau, Jeannette, Isabelle

(Supren)

Germanlingvaj tekstoj:
Brüder, singt ein Lied der Freude
Halelu', halelu', halelu', haleluja. Preiset den Herrn! (polyglotte)
Zwei Segel erhellend die tiefblaue Bucht

(Supren)

Greklingva teksto:
Halelu', halelu', halelu', haleluja. Δοξα Θεου! (πολυγλοττος)

(Supren)

Havajlingvaj tekstoj:
Aloha au kou aupuni
O kou aloha no

(Supren)

Hebrealingvaj tekstoj:
Halelu', halelu', halelu', haleluja. Hallelu Yah! ! (suukokugo-de)
sxalom' hxaverim'

(Supren)

Hindilingva teksto:
Halelu', halelu', halelu', haleluja. Prabhu kaa Yash! (anekbhaaSii)

(Supren)

Hispanlingvaj tekstoj:
¡Canta, Débora, canta!
Pastores a Belén
¡Santo, santo, santo!

(Supren)

Hungarlingva teksto:
Mikoron Dávid nagy búsultában

(Supren)

Huronlingva teksto:
Estennialon de tsonoue, Jesous ahatonhia!

(Supren)

Japanlingvaj tekstoj:
Halelu', halelu', halelu', haleluja. Syu o home! (suukokugo-de)
watasitatiwa tinosiodesu

(Supren)

Jidlingva teksto:
ale mentshn zaynen brider

(Supren)

Kajoalingva teksto:
Daw-kee, aim daw-tsi-taw to-aw-bay taw haal

(Supren)

Latinlingvaj tekstoj:
Adeste fideles, læti, triumphantes
A solis ortus cardine
Conditor alme siderum
Flos de radici Jesse
In dulci jubilo, (gajege kantu do)
In dulci jubilo, (nun kantu ni kun ĝojo)
O sanctissima

(Supren)

Mungakalingva teksto:
La Sinjoron gloru ni

(Supren)

Nederlandlingva teksto:
Wilt heden nu treden

Pollingvaj tekstoj:
Bóg się rodzi, moc truchleje
Przybieżeli do Betlejem pasterze

(Supren)

Ruslingvaj tekstoj:
Вести ангельской внемли
Радуйся мир, Господь грядёт
Тихая ночь, дивная ночь!
Halelu', halelu', halelu', haleluja. Хвали Христа! (многоязычний)

(Supren)

Skotanglalingva teksto:
The Lord is my shepherd, in nocht am I wantin'

(Supren)

Skotgaelalingvaj tekstoj:
Leanabh an Àigh
Miorbhail gràis
Seall Thall Tighinn Bhon Ear

(Supren)

Svedlingvaj tekstoj:
Herren, vår Gud, är en konung
Kristus lever — underbara ord
Min själ berömmer Gud med fröjd

(Supren)

Tokpisina teksto:
Dispela de, Got i bin wokim

(Supren)

Vjetnamlingva teksto:
Nà(m yên trong máng chi`ên kia

(Supren)


TTT-Himnaro Cigneta
estas filia TTTejo de
Eldonejo Cigneto
Hosted by www.Geocities.ws

1