Vilket/vilka ting tillhörde din socken?


Här kan du gå in och se vilket eller vilka ting som just din socken och din gård tillhörde i äldre tid. Uppgifterna är tagna ur 1653 års Revisionsböcker för norra, mellersta och södra Gotland.

När du klickar på din socken kommer samtliga gårdar i denna upp på skärmen. De gårdar som markerats med en stjärna kan ha en eller flera ödegårdar under sig. Dessa antaganden är baserade på Revisionsbokens information, dvs. utan tillgång till kartmaterial. Många kronohemman sägs ha legat öde i flera års tid, men eftersom jag inte vet huruvida dessa är återupptagna i senare tid eller ej, har de inte markerats med stjärna. Vill du undersöka din gård närmare? Kontakta Lantmäteriet.


Skattehemman: Gårdar ägda av självägande bönder.

Kronohemman: Gårdar ägda av kronan och brukade
av landbor/arrendatorer. I regel ett f.d skattehemman
som indragits till kronan p.g.a att ägaren ej förmått
erlägga skatten.

Klosterhemman: hemman som under medeltiden tillhörde
Roma kloster (cistercienserorden), efter reformationen i
praktiken detsamma som kronohemman.

Mkl/Markelej: Medeltida markvärdering. På 1600-talet
erlades en viss del av skatten efter gårdens mkl-antal, trots
att man redan då var osäker på begreppets innebörd.

 


Akebäck

Ala

Alskog

Alva

Anga

Ardre

Atlingbo

Bara

Barlingbo

Björke

Boge

Bro

Bunge

Burs

Buttle
(ej funnet)

Bäl

Dalhem

Eke

Ekeby

Eksta

Endre

Eskelhem

Etelhem

Fardhem

Fide

Fleringe

Fole

Follingbo

Fröjel

Fårö

Gammelgarn

Ganthem

Garde

Gerum

Gothem

Grötlingbo

Guldrupe

Hablingbo

Hall

Halla

Hamra

Hangvar

Havdhem

Hejde

Hejdeby

Hejnum

Hellvi

 


Kräklingbo

Källunge

Lau

Levide

Linde

Lojsta

Lokrume

Lummelunda

Lye

Lärbro

Martebo

Mästerby

Norrlanda

När

Näs

Othem

Roma

Rone

Rute

Sanda

Silte

Sjonhem

Slite
(ej funnet)

Sproge

Stenkumla

Stenkyrka

Stånga

Sundre

Tingstäde

Tofta

Träkumla

Vall

Vallstena

Vamlingbo

Viklau

Visby

Vänge

Västergarn

Västerhejde

Väskinde

Väte

Öja

Östergarn

 

 

Hosted by www.Geocities.ws

1