Bro socken tillhörde Broo (dvs. Bro) ting

 

Förutom Bro tillhörde gårdar från Lokrume, Fole och Väskinde Broo ting.

Följande gårdar i Bro socken låg inom Broo ting 1653:

Skattehemman:

Thuer om 15 mkl

Steenstugu om 11 mkl

Ericks om 11 1/2 mkl

Duss om 6 1/2 mkl

Yttings om 6 1/2 mkl

Suderbys om 6 1/2 mkl

Halne om 9 mkl

Stoor-Åbyy om 11 mkl

Lilla Åbyy om 11 mkl

Tors om 5 mkl

Kronohemman:

Ekesse om 14 mkl

Qwije om 15 mkl

Dacka om 9 mkl*
(hade legat öde och obebyggs lång tid 1653)

Hosted by www.Geocities.ws

1