Eskelhem tillhörde Bande och Steenkumbla (dvs. Stenkumla) ting

 

Förutom Eskelhem innehöll Bande ting gårdar från socknarna Väte, Atlingbo, Sanda, Västergarn, Björke, Mästerby och Hogrän.

Förutom Eskelhem innehöll Steenkumbla ting gårdar från socknarna Tofta, Stenkumla, Västerhejde, Vall och Träkumla.

De gårdar i Eskelhem som 1653 tillhörde Bande ting var följande:

Skattehemman:

Kiouls om 15 mkl

Rosenbys om 15 mkl

Walde om 18 (eller 10?) mkl

Botlex om 10 mkl

Houkese om 5 mkl (hör idag till Sanda socken)

Kronohemman:

Inga kronohemman


De gårdar i Eskelhem som 1653 tillhörde Steenkumbla ting var följande:

Skattehemman:

Qverna om 9 mkl

Öiwede om 12 1/2 mkl

Rodwalds om 12 mkl

Lefwede om 10 1/2 mkl

Rofwede om 8 1/2 mkl

Walldarfwe om 11 mkl

Buters om 9 mkl

Allwena om 10 mkl

Bringsarfwe om 13 1/2 mkl

Simonarfwe om 6 mkl

Botiker om 5 mkl

Buteide om 3 1/2 mkl

Walfwe om 2 1/2 mkl

Bother* (tomt om okänt antal mkl)

Kronohemman:

Ekebyy om 9 mkl

Lingsarfwe om 17 mkl

Unghansa om 13 1/2 mkl

Söiwede om 9 mkl

Sigwards om 13 mkl

Lijfwedarfwa om 12 mkl* (låg öde sedan 3 år tillbaka 1653)

Lasarfwe om 5 mkl

Rowalds* (tomt om okänt antal mkl, öde sedan 2 år tillbaka 1653)

Hosted by www.Geocities.ws

1