Havdhem socken tillhörde Ecke (dvs. Eke), Hablinge (dvs. Hablingbo) ting

 

Förutom Havdhem fanns gårdar ur socknarna Grötlingbo, Alva och Eke inom Ecke ting.

Förutom Havdhem fanns gårdar ur socknarna Näs, Hablingbo, Silte, Alva och Hemse inom Hablinge ting.

Följande gårdar i Havdhem fanns inom Ecke ting 1653:

Skattehemman:

Antarfwe om 16 mkl

Linwede om 12 mkl

Heimistes om 5 mkl

Kronohemman:

Snewede om 12 mkl
(upptagen från öde 1641)


Följande gårdar i Havdhem fanns inom Hablinge ting 1653:

Skattehemman:

Lilla Rosarfwe om 6 mkl

Stora Rosarfwe om 7 mkl

Stoora Heslundes om 5 mkl*

Lilla Hässlundes om 5 mkl

Rangwalds om 5 mkl

Bourge om 8 mkl

Sigers om 6 mkl

Bohlls om 7 1/2 mkl

Anniakra om 5 mkl

Qwinnegårds om 13 mkl

Kiällder om 4 mkl

Kulla om 3 mkl

Udwede om 10 mkl

Stoora Libbenarfwe om 7 1/2 mkl

Lille Libbenarfwe om 6 mkl

Sigtris om 14 mkl

Stora Allmunges om 11 mkl

Lilla Allmunges om 9 mkl

Gijmringes om 10 mkl

Lijfsungsom 6 mkl

Råmunds om 8 1/2 mkl

Habdom Haor om 20 mkl

Spänarfwe om 4 mkl

Kronohemman:

Nickarfwe om 6 mkl
(upptagen från öde 1649)

Snofwalds om 6 1/2 mkl
(upptagen från öde 1652)

Hosted by www.Geocities.ws

1