Hörsne socken tillhörde Lijna (dvs. Linna) ting

 

Förutom Hörsne räknades även gårdar ur socknarna Anga, Norrlanda, Dalhem, Gothem, Vallstena och Bara till detta ting.

Följande gårdar fanns inom tinget 1653:

Skattehemman:

Nybiärs om 11 mlk

Deigbiärs om 13 mkl

Tidemans om 10 mkl

Buters om 11 mkl

Brunna om 8 mkl

Anninge om 12 mkl

Snowalds om 12 mkl

Matsarfwe om 10 1/2 mkl

Norrbys om 13 mkl*

Smidts om 12 mkl*

Möllegårds om 8 mkl

Stoora Mörby om 11 1/2 mkl

Lilla Mörby om 3 1/2 mkl

Kronohemman:

Inga kronohemman

Klosterhemman:

Lijna om 10 mkl

Hosted by www.Geocities.ws

1