Mästerby tillhörde Bande och Heijde (dvs. Hejde) ting

 

Förutom Mästerby innehöll Bande ting gårdar från socknarna Sanda, Väte, Atlingbo, Hogrän, Västergarn, Björke och Eskelhem.

Förutom Mästerby innhöll Heijde ting gårdar från socknarna Väte, Hejde, Sanda, Fröjel, Björke, Klinte och Atlingbo.

De gårdar i Mästerby som tillhörde Bande ting 1653 var följande:

Skattehemman:

Bander om 18 mkl

Ringum om 20 mkl*

Myre om 18 mkl

Grunds om 18 mkl

Pilungs om 15 mkl

Eimunds om 13 mkl

Amor om 10 mkl

Skougs om 12 mkl

Barbos om 13 mkl

Salmons om 17 mkl

Langgutes om 13 mkl

Karls om 6 mkl

Hage om 6 mkl

Gähstäde om 6 mkl

Kronohemman:

Fiähle om 13 mkl


De gårdar i Mästerby som tillhörde Heijde ting 1653 var följande:

Botels om 12 mkl
(oklart om det är ett skatte- eller kronohemman)

Hosted by www.Geocities.ws

1