Väte tillhörde Heijde (dvs. Hejde) och Bande ting

 

Förutom Väte innhöll Heijde ting gårdar från socknarna Mästerby, Hejde, Sanda, Fröjel, Björke, Klinte och Atlingbo.

Förutom Väte innehöll Bande ting gårdar från socknarna Sanda, Mästerby, Atlingbo, Hogrän, Västergarn, Björke och Eskelhem.

De gårdar inom Väte som tillhörde Heijde ting 1653 var följande:

Skattehemman:

Juwes om 8 mkl

Folckes om 9 mkl

Stoore Thuna om 10 mkl

Sörbyy om 14 mkl

Smida om 7 mkl

Skrädarfwe om 13 mkl

Haltarfwe om 13 mkl

Magnusse om 12 mkl

Häsle om 12 mkl

Möllner om 12 mkl*

Gullarfwe om 13 mkl

Greena om 12 mkl*
(halva parten låg öde 1653)

Rofwalds om 12 mkl

Lille Ambos om 6 mkl

Binges om 5 mkl

Lille Thuna om 8 mkl
(är troligtvis en gård som ligger i Viklau!)

Kackhuus om 6 mkl

Örther om 7 mkl

Steenarfwa om 2 mkl

Tompta om 1/2 mkl*
(öde tomt)

Kronohemman:

Lunda om 8 mkl

Bäcks om 11 mkl

Nårrbys om 10 mkl

Botarwfe om 6 mkl

De gårdar inom Väte som tillhörde Bande ting 1653 var följande:

Skattehemman:

Tidemans om 8 mkl*

Qwije om 12 mkl

Wästerwäthe om 18 1/2 mkl

Isome om 20 mkl

Kronohemman:

Inga kronohemman

Hosted by www.Geocities.ws

1