Garde socken tillhörde Garde ting

 

Garde ting innehöll, förutom Garde socken, gårdar från Lau, Lye, Etelhem och Alskog.

Följande gårdar i Garde låg inom Garde ting 1653:

Skattehemman:

Outsarfwe om 15 1/2 mkl

Mårtens om 12 mkl

Robbenarfwe om 12 mkl

Biärges om 12 mkl*

Österby om 12 mkl

Juwas om 8 1/2 mkl

Botarfwe om 11 mkl

Folckedarfwe om 12 mkl*

Telleby om 11 mkl

Nygårds om 15 mkl*

Hegulls om 13 mkl

Hemmur om 9 1/2 mkl*
(här under brukas bl.a. en tillköpt åker kallad Wijpstädhe, gammalt gårdsnamn?)

Smidts om 10 1/2 mkl

Frändarfwe om 10 1/2 mkl

Halfwans om 14 1/2 mkl

Bota om 8 mkl

Kullder om 7 mkl

Kyrckebools om 6 mkl

Sutare om 5 1/2 mkl

Sindarfwe om 6 mkl

Kronohemman:

Petarfwe om 10 mkl

Gäfredhe (Gåfrede) om 9 mkl
(öde 1653, återupptagen senare?)

Hosted by www.Geocities.ws

1