Lojsta socken tillhörde Hämsse (dvs. Hemse) och Burs ting

 

Föutom Lojsta fanns gårdar ur socknarna Fardhem, Hemse, Linde och Rone inom Hämsse ting.

Föutom Lojsta fanns gårdar ur socknarna Stånga, Lye, Burs och När inom Burs ting.

Följande gårdar i Lojsta låg inom Hämsse ting 1653:

Skattehemman:

Skothe om 11 mkl

Botells om 5 1/2 mkl

Biärs om 20 mkl

Frede om 16 mkl

Qwie om 12 mkl

Siffrede om 8 mkl

Roswede om 3 mkl

Klints om 3 mkl

Kronohemman:

Outsarwfe om 12 mkl
(upptagen från öde 1651)


Följande gårdar i Lojsta låg inom Burs ting 1653:

Skattehemman:

Asa om 16 mkl

Kronohemman:

Inga kronohemman

Hosted by www.Geocities.ws

1