Lummelunda socken tillhörde Lummelunds ting

 

Förutom Lummelunda tillhörde gårdar från Väskinde, Stenkyrka och Martebo Lummelunds ting.

Följande gårdar i Lummelunda låg inom Lummelunds ting 1653:

Skattehemman:

Öfwerste-Qwarn om 12 mkl

Etebools om 11 mkl*
(här under brukas en tomt om 3 mkl som tidigare varit bebyggd)

Tious om 8 mkl

Kinner om 20 mkl

Cams om 10 mkl

Lundebiärs om 14 mkl*
(här under brukas bl.a. en tomt om okänt antal mkl, tidigare bebyggd?)

Biörkom om 8 mkl

Borgh om 11 mkl

Nygranne om 5 mkl

Skomakare om 5 mkl

Smidts om 3 mkl

Kronohemman:

Inga kronohemman

Hosted by www.Geocities.ws

1