Näs socken tillhörde Hablige (dvs. Hablingbo) ting

 

Förutom Näs fanns gårdar ur socknarna Havdhem, Hablingbo, Silte, Alva och Hemse inom Hablinge ting.

Följande gårdar i Näs låg inom Hablinge ting 1653:

Skattehemman:

Martarfwe om 5 mkl

Sigsarfwe om 5 mkl

Lingsarfwe om 5 1/2 mkl

Ollswänne om okänt antal mkl

Stoora Sigleps om 9 1/2 mkl

Lilla Sigleps om 6 mkl

Gantso m 3 1/2 mkl

Ransarfwe om 6 1/2 mkl

Jacobs om 5 mkl

Drakarfwe om 5 mkl

Tomsarfwe om 3 mkl

Sigwards om 4 mkl

Kronohemman:

Bottells om 6 mkl
(öde under både dansk och svensk tid till följd av oduglig jord, återuppbyggd i senare id?)

Åmfunds om 3 1/2 mkl
(upptagen från öde 1645)

Lefwede om 1 mkl

Hosted by www.Geocities.ws

1