Hellvi socken tillhörde Ruthe (dvs. Rute) ting

 

Förutom Hellvi tillhörde gårdar från Lärbro, Rute, Bunge, Fleringe och Fårö Ruthe ting.

Följande gårdar i Hellvi låg inom Ruthe ting 1653:

Skattehemman:

Malms om 6 mkl

Harde om 6 mkl

Sudergårdh om 7 mkl

Nystugu om 4 mkl

Hemminge om 5 mkl

Länger om 10 mkl

Wiflings om 12 mkl

Norrgårds (Norrgarde) om 9 mkl

Kiennunge om 5 mkl

Sägs om 7 mkl

Steengrinde om 8 mkl

Lill-Ire om 5 mkl

Stoore Ire om 10 mkl

Kyrckebohls om 3 mkl

Kronohemman:

Inga kronohemman

Hosted by www.Geocities.ws

1