Ala socken tillhörde Kräcklinge tingh, dvs. Kräklinbo ting


Andra socknar i detta ting var Ardre, Gammelgarn, Nygarn, Kräklingbo, Buttle och Anga. De tillhörde alla Gotlands mellersta treding.

Aktuella gårdar i Ala:

Skattehemman:

Bootwatta om 16 mkl

Biärges om 13 mkl

Ougleps om 12 mkl

Steenstuffwa om 14 mkl

Gyle om 16 mkl

Gurfijlles om 7 mkl

Lauritse om 9 mkl

Kronohemman:

Inga gårdar

 

Tillbaka till sockenindex

Hosted by www.Geocities.ws

1