Sanda socken tillhörde Heijde (dvs. Hejde) och Bande ting

 

Förutom Sanda innhöll Heijde ting gårdar från socknarna Mästerby, Hejde, Väte, Fröjel, Björke, Klinte och Atlingbo.

Förutom Sanda innehöll Bande ting gårdar från socknarna Väte, Atlingbo, Hogrän, Västergarn, Björke, Mästerby och Eskelhem.

Följande gårdar i Sanda låg inom Heijde ting 1653:

Skattehemman:

Gunille om 9 1/2 mkl

Eskes om 9 1/2 mkl

Sandeskes om 15 mkl

Alands om 6 mkl

Kronohemman:

Juwes om 11 mkl

Anderse om 11 mkl

Följande gårdar i Sanda låg inom Bande ting 1653:

Skattehemman:

Eifwede om 16 mkl

Store Warboos om 12 mkl

Lilla Warboos om 8 mkl

Hemunds om 13 mkl

Steenhuset om 18 mkl

Wästerbyy om 18 mkl

Runna om 13 mkl

Nystugu om 10 mkl

Leekare om 15 mkl

Boterafwe om 10 mkl

Gerwalds om 9 mkl

Biästafs om 10 mkl

Sandegårds om 12 mkl

Botwede om 16 mkl

Bäckstäde om 12 mkl

Petarfwe om 14 mkl

Tips om 4 mkl

Norrgårdh om 12 mkl

Wifvides om 4 1/2 mkl

Kronohemman:

Smidts om 9 mkl

Ganne om 10 mkl* (öde 1653)

Hosted by www.Geocities.ws

1