Ganthem socken tillhörde Halla ting

 

Halla ting innhöll ävan hemman från Dalhem, Norrlanda, Halla, Sjonhem, Vänge, Viklau och Guldrupe.

De gårdar i Ganthem som tillhörde tinget 1653 var följande:

Skattehemman:

Norbys om 12 mkl

Godrings om 16 mkl

Kumble om 14 mkl

Botels om 15 mkl

Eekebyy om 10 mkl

Hartwijcks om 10 mkl

Smidts om 7 mkl

Thule om 4 mkl

Gardelse om 5 mkl

Thommese om 10 mkl

Kronohemman:

Inga kronohemman

Hosted by www.Geocities.ws

1