Guldrupe tillhörde Halla ting

 

Halla ting innhöll ävan hemman från Dalhem, Ganthem, Norrlanda, Halla, Sjonhem, Vänge och Viklau.

De gårdar i Guldrupe som 1653 tillhörde Halla ting var följande:

Skattehemman:

Krassa om 17 1/2 mkl (?)

Wästerbyy om 10 mkl

Biärs om 11 1/2 mkl

Halbiens om 10 mkl

Hästings om 10 mkl

Bondarfwe om 8 mkl

Hagelheem om 3 mkl* (tomt som inte varit bebyggd uti mannaminne)

Kronohemman:

Inga kronohemman

Hosted by www.Geocities.ws

1