Fröjel socken tillhörde Heijde (dvs. Hejde) ting

 

Förutom Fröjel innhöll Heijde ting gårdar från socknarna Mästerby, Väte, Sanda, Hejde, Björke, Klinte och Atlingbo.

Följande gårdar i Fröjel tillhörde ovanstående ting 1653:

Skattehemman:

Steenstufwa om 13 1/2 mkl

Stoore Solbärga om 11 1/2 mkl

Stoore Heides om 6 1/2 mkl

Allstädh om 9 mkl

Andersarfwe om 9 mkl

Puser om 11 mkl*

Koupe om 8 mkl

Bosarfwe om 7 mkl

Sigdarfwe om 8 mkl

Rofwede om 9 1/2 mkl

Bockes om 9 1/2 mkl

Hallgierds om 9 mkl

Göstafs om 8 1/2 mkl

Botarfwe om 9 mkl (ev. flera ödegårdar)

Mulda om 16 mkl*

Däps om 5 mkl

Lill-Soolbärga om 5 mkl

Lille Heides om 6 mkl

Boffrede om 6 mkl

Robsarfwe om 6 mkl

Nymans om 3 mkl

Gannarfwe om 3 mkl

Kronohemman:

Selle om 7 mkl* (låg öde sedan 16 år tillbaka 1653)

Hosted by www.Geocities.ws

1