Hall socken tillhörde Forssa (dvs. Forsa) ting

 

Förutom Stenkyrka tillhörde gårdar från Hangvar, Lärbro, Hall, Othem och Tingstäde Forssa ting (se även ödegårdsinventeringen i detta ting HÄR).

Följande gårdar i Hall socken låg inom Forssa ting 1653:

Skattehemman:

Gannarfwe om 7 mkl

Hägwards om 7 mkl

Medebys om 13 mkl

Norrbys om 7 mkl

Wästöö om 6 mkl

Wästerbys om 6 mkl

Noors om 3 mkl

Kronohemman:

Inga kronohemman

Hosted by www.Geocities.ws

1