Stenkyrka socken tillhörde Lummelunds och Forssa (dvs. Forsa) ting

 

Förutom Stenkyrka tillhörde gårdar från Väskinde, Lummelunda och Martebo Lummelunds ting.

Förutom Stenkyrka tillhörde gårdar från Hangvar, Lärbro, Hall, Othem och Tingstäde Forssa ting (se även ödegårdsinventeringen i detta ting HÄR).

Följande gårdar i Stenkyrka låg inom Lummelunds ting 1653:

Skattehemman:

Sörbyy om 12 mkl

Niom om 8 mkl

Rousshaga om 11 mkl

Helge om 3 mkl

Thuna om 3 mkl

Stoore Biärs om 10 mkl

Garde om 10 mkl*

Grousne om 8 mkl

Sudergårds om 8 mkl

Steenstugu om 10 mkl

Lichnatte om 10 mkl

Östergårdh om 4 mkl

Ringwede om 4 mkl

Ungesmeds om 6 mkl

Walla om 6 mkl

Kyrckebys om 4 mkl

Lille Biärs om 4 mkl

Louhage om 12 mkl

Kronohemman:

Qwije om 10 mkl*
(låg öde sedan 3 år tillbaka 1653)


Följande gårdar i Stenkyrka låg inom Forssa ting 1653:

Skattehemman:

Moos om 12 mkl

Tysteboos om 11 mkl

Broungs om 3 mkl

Gräne om 2 mkl

Kronohemman:

Smidts om 9 mkl*
(två ödegårdar ligger här under; Munsarfwe och Stende)

Hosted by www.Geocities.ws

1