Norrlanda tillhörde Lijna (dvs. Linna) ting

 

Förutom Norrlanda räknades även gårdar ur socknarna Anga, Hörsne, Dalhem, Gothem, Vallstena och Bara till detta ting.

Följande gårdar inom Norrlanda socken fanns inom Lijna ting 1653:

Skattehemman:

Bours om 13 mkl

Lista om 14 mkl

Mangsarfwe om 10 mkl*

Broa om 11 mkl

Bircke om 13 mkl

Butreps om 7 mkl

Ourungs om 6 mkl

Biärs om 6 mkl

Hammars om 5 mkl

Leipstäde om 6 mkl

Klosterhemman:

Munckeboes om 6 mkl

Hosted by www.Geocities.ws

1