Akebäck socken tillhörde Dede ting

 

Förutom Akebäck tillhörde gårdar från Roma, Barlingbo och Follingbo detta ting.

De hemman i Akebäck som 1653 tillhörde Dede ting var följande:

Skattehemman:

Suderbys om 6 mkl

Folckedaefwa om 19 mkl

Glamunds om 12 mkl

Smidts om 10 mkl

Bäcks om 16 mkl

Häidarfwe om 10 mkl*
(ena partens hus och åker låg öde och förfallet 1653)

Kronohemman:

Inga kronohemman

Hosted by www.Geocities.ws

1