Eksta socken tillhörde Eiste (dvs. Eksta) ting

 

Förutom Eksta fanns gårdar från socknarna Sproge, Levide och Gerum i Eiste ting.

Följande gårdar i Eksta låg inom Eiste ting 1653:

Skattehemman:

Biärges om 18 mkl

Hägur om 10 1/2 mkl

Jacobs om 18 mkl

Boparfwe om 16 mkl

Uggårds om 12 mkl

Grömlings om 14 mkl

Quije om 13 mkl

Rundarfwe om 10 mkl

Dynisse om 6 mkl

Bourgh om 4 1/2 mkl

Kiäbba om 6 mkl

Eijwede om 6 mkl*

Häistäde om 5 mkl

Lillegårds om 7mkl

Lille Melings om 8 mkl

Stoore Mällings om 7 mkl

Kiällings om 3 1/2 mkl

Leerdarfwe om 3 1/2 mkl

Sandholme om 3 mkl

Siger om 2 mkl

Benner om 1 mkl

Kronohemman:

Tomsarfwe om 10 mkl
(upptagen från öde 1649)

Fintser om 6 mkl*
(hade varit öde i 30 år 1653 sedan den brunnit, återupptagen i senare tid?)

Hosted by www.Geocities.ws

1