Kräklingbo tillhörde Kräcklinge (dvs. Kräklingbo) ting

 

Förutom Kräklingbo tillhörde Gammelgarn, Östergarn, Ardre, Buttle, Ala och Anga detta ting.

Gårdarna i Kräklingbo som tillhörde tinget 1653 var följande:

Skattehemman:

Gurpe om 14 mkl

Kräklings om 13 mkl*

Tingwede om 10 mkl

Osterbyy om 10 1/2 mkl

Heidebyy om 13 mkl

Eekeskougs om 9 1/2 mkl

Steenstuga om 8 mkl

Smidts om 7 mkl*

Rougåker om 6 mkl

Lambsqwie om 3 1/2 mkl

Hwijtfälder om 7 mkl

Stoora Hammars om 5 mkl

Lill-Hammars om 5 mkl

Träsker om 7 mkl

Hästelles om 3 1/2 mkl

Sutare om 7 mkl

Kiärmans om 7 mkl

Fohler om 7 mkl

Tings om 8 mkl

Nygårds om 3 1/2 mkl

Skaane om 1 1/2 mkl

Kronohemman:

Inga kronohemman

Hosted by www.Geocities.ws

1