Gerum socken tillhörde Eiste (dvs. Eksta) ting

 

Förutom Gerum fanns gårdar från socknarna Sproge, Eksta och Levide i Eiste ting.

Enligt Revisionsbokens sockenregister skall de tre första gårdarna som räknas upp här under skattehemman tillhöra Levide socken. Levide låg också i samma ting.

Följande gårdar i Gerum låg inom Eista ting 1653:

Skattehemman:

Bondarfwe om 9 mkl

Skinnare om 7 1/2 mkl

Oläps om 8 mkl

Mickelbys om 12 mkl

Emunde om 12 1/2 mkl (eller 2 1/2 mkl)

Hägwalds om 16 mkl

Kullans om 13 1/2 mkl

Steenbiers om 6 mkl

Smidts om 7 mkl

Boteis om 6 1/2 mkl
(upptagen från öde 1646)

Uwede om 8 mkl

Kronohemman:

Likmunds om 11 1/2 mkl
(upptagen från öde ca. 1649)

Hosted by www.Geocities.ws

1