Bara socken tillhörde Bähls (dvs. Bäl) och Lijna (dv. Linna) ting

 

Föutom Bara tillhörde gårdar från Fole, Hejnum, Tingstäde, Vallstena, Källunge, Boge och Bäl Bähls ting.

Till Lijna ting räknades, förutom en del av Baras gårdar, Norrlanda, Hörsne, Dalhem, Gothem, Vallstena och Anga.

Följande gårdar i Bara socken låg inom Bähls ting 1653:

Skattehemman:

Simone om 14 mkl

Hoffmans (Hommunds?) om 7 mkl

Kronohemman:

Inga kronohemman


Följande gårdar i Bara socken låg inom Lijna ting 1653:

Skattehemman:

Hallgiers om 9 mkl

Andersse om 12 mkl

Niderbiärs om 9 mkl*

Sudergårds om 8 mkl

Kronohemman:

Inga kronohemman, men två kronoutjordar

Hosted by www.Geocities.ws

1