Fardhem socken tillhörde Hämsse (dvs. Hemse) ting

 

Föutom Fardhem fanns gårdar ur socknarna Hemse, Lojsta, Linde och Rone inom Hämsse ting.

Följande gårdar i Fardhem låg inom Hämsse ting 1653:

Skattehemman:

Sandarfwe om 14 mkl

Ridarfwe om 19 mkl

Giärete om 14 mkl

Nixarfwe om 16 1/2 mkl

Öfwerste Burgh om 14 mkl*
(här under finns en tomt kallad Bierge som inte varit bebyggd uti mannaminne)

Gardarfwe om 25 mkl

Gardsbyy om 16 mkl

Steensyuga om 15 mkl

Quie om 7 1/2 mkl

Häxarfwe om 10 1/2 mkl

Kronohemman:

Halsarfwe om 10 mkl
(upptagen från öde ca. 1643)

Myre om 16 mkl
(låg obebodd 1653)

Nederste Burgh om 15 mkl

Hosted by www.Geocities.ws

1