Boge socken tillhörde Bähls (dvs. Bäl) ting

 

Föutom Boge tillhörde gårdar från Fole, Hejnum, Tingstäde, Vallstena, Källunge, Bara och Bäl Bähls ting.

Följande gårdar i Boge socken låg inom Bähls ting 1653:

Skattehemman:

Laxer om 15 mkl

Ahner om 9 mkl

Pijlegårds om 11 mkl

Möhner om 8 mkl

Kiällder om 10 mkl

Klinte om 10 mkl

Slees om 10 1/2 mkl

Wäskers (Wästers) om 10 mkl

Wijkers om 6 mkl

Frigårds om 3 mkl

Hägwede om 6 mkl

Lauritse om 4 1/2 mkl

Kronohemman:

Inga kronohemman

 

Tillbaka till sockenindex

Hosted by www.Geocities.ws

1