Västergarn socken tillhördeBande ting

 

Förutom Västergarn innehöll Bande ting gårdar från socknarna Väte, Atlingbo, Sanda, Hogrän, Björke, Mästerby och Eskelhem.

Följande gårdar i Västergarn tillhörde Bande ting 1653:

Skattehemman:

Lilla Mafreds om 12 mkl

Stoore Mafreds om 26 mkl

Amor om 7 mkl

Snowalds* (tomt, obebyggd, okänt antal mkl)

Lauritse* (tomt om okänt antal mkl)

Rämers* (tomt om okänt antal mkl)

Öfwede* (tomt om okänt antal mkl)

Steler* (tomt om okänt antal mkl)

Lymans* (tomt om okänt antal mkl)

Biboo* (tomt om okänt antal mkl)

Hampnegården* ("lägenhet" om okänt antal mkl)

Kronohemman:

Inga kronohemman

Hosted by www.Geocities.ws

1