Stånga socken tillhörde Burs ting

 

Föutom Stånga fanns gårdar ur socknarna Lojsta, Lye, Burs och När inom Burs ting.

Följande gårdar i Lojsta låg inom Burs ting 1653:

Skattehemman:

Herwede om 9 mkl

Bogs om 13 mkl

Maldes om 22 mkl

Tiängwede om 8 mkl

Stangqwie om 18 mkl

Botwalde om 12 mkl

Liffrede om 20 mkl

Stallos om 9 mkl

Gumbalde om 14 mkl

Hägwede om 12mkl

Steenstugu om 16 mkl

Bosarfwe om 9 mkl

Frixarfwe om 8 mkl

Ungebotels om 17 mkl

Osterlings om 19 mkl

Allmungs om 10 mkl

Sutare om 6 mkl

Rangwalds om 3 1/2 mkl

Kronohemman:

Tellungs om 9 mkl

Odewalds om 8 mkl*
(ej i mannaminne varit bebyggd 1653, återupptagen i senare tid?)

Kylfwer om 3 1/2 mkl

Smidtsarfwe om 4 mkl

Hosted by www.Geocities.ws

1