Grötlingbo socken tillhörde Ecke (dvs. Eke) ting

 

Förutom Grötlingbo fanns gårdar ur socknarna Eke, Alva och Havdhem inom Ecke ting.

Följande gårdar i Grötlingbo socken låg inom Ecke ting 1653:

Skattehemman:

Roes om 20 mkl

Suderqwie om 13 mkl

Norrqwie om 9 mkl

Koparfwe om 16 mkl

Sandea om 10 mkl

Bruns om 7 mkl

Sigsarfwe om 9 mkl

Råninges om 8 mkl

Bällske om 15 mkl

Kattlunds om 21 mkl

Sallmons om 6 mkl

Skräddare om 5 mkl

Wiges om 6 mkl

Hallinge om 6 mkl

Slees om 4 mkl

Frixarfwe om 5 mkl*
(har samband med ödegården Rör i Fide socken)

Botwede om 3 mkl

Lunds om 3 mkl

Roms om 2 mkl

Steenstuga om 3 mkl

Gansarfwe om 1 mkl

Martens om 1 mkl

Mattise om 1 mkl*
(obebyggd tomt 1653, tidigare bebyggd?)

Byrungs om 1 1/2 mkl*
(ingen gård nämns, bara en äng samt åker, tidigare bebyggd?)

Kronohemman:

Domarfwe om 13 1/2 mkl
(upptagen från öde 1648)

Udwedhe om 9 mkl
(upptagen från öde 1652)

Daals om 9 mkl*
(ena hälften upptagen från öde 1648, andra hälften ännu öde 1653)

Lunda om 5 mkl
(upptagen från öde 1653)

Smidts om 3 1/2 mkl
(låg öde sedan 5 år tillbaka 1653, åter bebyggd?)

Linga om 2 mkl
(upptagen från öde 1649)

Nymans om 1 1/" mkl
(upptagen från öde 1652)

Hosted by www.Geocities.ws

1