Vall socken tillhörde Steenkumbla (dvs. Stenkumla) ting

 

Förutom Vall innehöll Steenkumbla ting gårdar från socknarna Tofta, Stenkumla, Västerhejde, Eskelhem och Träkumla.

Följande gårdar i Vall socken tillhörde Steenkumbla ting 1653:

Skattehemman:

Wallbys om 9 mkl* (har troligen flera ödegårdar under sig, hör idag till Hogrän socken)

Bryungs om 17 mkl

Kiyslings om 26 mkl

Hardings om 16 mkl

Rolex om 17 mkl

Rosarfwe om 14 mkl

Qwije om 10 mkl

Lefwede om 19 mkl

Biärs om 14 mkl*

Bomarfwe om 13 mkl

Michels om 12 mkl

Smidts om 7 1/2 mkl

Lijnhatta om 6 1/2 mkl

Skougs om 5 mkl*

Kronohemman:

Medeby om 12 mkl

Klosterhemman:

Kullstäde om 10 mkl

Hosted by www.Geocities.ws

1