Viklau socken tillhörde Halla ting

 

Förutom Halla ingick även gårdar från socknarna Dalhem, Ganthem, Norrlanda, Halla, Sjonhem, Vänge, Viklau och Guldrupe detta ting.

Följande gårdar i Viklau låg inom Halla ting 1653:

Skattehemman:

Oleips om 14 mkl

Steenstugugårds om 11 1/2 mkl

Stoore Wijker om 14 mkl

Sigsarfwe om 24 mkl

Änge om 10 mkl

Lille Wiker om 8 mkl

Kronohemman:

Inga kronohemman

 

OBS! Se även Lille Thune här!

Hosted by www.Geocities.ws

1