Endre socken tillhörde Ende ting

 

Förutom Endre tillhörde gårdar från Visby, Follingbo, Hejdeby, Väskinde, Barlingbo, Ekeby och Fole Endre ting.

Följande gårdar i Endre låg inom Endre ting 1653:

Skattehemman:

Allqwie om 12 mkl

Qwije om 12 mkl

Stoor-Hanis om 12 mkl

Stoore Fiels om 10 mkl

Stoore Hulta om 12 mkl*

Lilla Hulta om 12 mkl

Stoore Endregårdh om 10 mkl

Biärs om 10 1/2 mkl*
(enda parten hade legat öde över 50 år 1653)

Lille Hanes om 6 mkl

Lilla Fiäls om 6 mkl

Lille Endregårdh om 8 mkl

Steenstugu om 6 mkl

Bäcks om 10 mkl

Leijre om 10 mkl*

Swenske om 6 mkl*

Langhulta om 3 mkl

Kronohemman:

Snowalds om 10 mkl

Hägwolds om 6 mkl

Hosted by www.Geocities.ws

1