Dalhem socken tillhörde Lijna (dvs. Linna) och Halla ting

 

Förutom Dalhem räknades även gårdar ur socknarna Anga, Norrlanda, Hörsne, Gothem, Vallstena och Bara till Lijna ting. Halla ting innhöll ävan hemman från Ganthem, Norrlanda, Halla, Sjonhem, Vänge, Viklau och Guldrupe.

De gårdar i Dalhem som låg inom Lijna ting 1653 var:

Skattehemman:

Näsungs om 16 mkl

Duhne om 12 mkl

Binge om 18 mkl

Widunge om12 mkl

Steenstugu om 9 mkl

Ander-Botels om 9 mkl

Sigur om 9 mkl

Akre om 6 mkl*

Kanungs om 6 mkl

Kronohemman:

Inga kronohemman

De gårdar i Dalhem som låg inom Halla ting 1653 var:

Skattehemman:

Nygårds om 12 mkl

Steenstyfwa om 15 mkl

Hallfosse om 12 mkl

Räckarfwe om 10 mkl

Hallfwede om 16 mkl

Gandarfwe om 16 mkl

Dunegårds om 16 mkl*

Slitegårds om 12 mkl

Grönskougs om 12 mkl

Busarfwe om 10 mkl

Grinder om 8 mkl

Bourge om 7 mkl

Nyqwije om 3 mkl*
(tomt, obebyggd)

Malms om 2 mkl*
(tomt som inte varit bebyggd uti mannaminne)

Kronohemman:

Hässlebyy om 16 mkl
(var öde 1653, åteupptagen i senare tid?)

Harstäde om 9 mkl

Suderby om 11 mkl

Klosterhemman:

Muckebos om 5 mkl

 

Hosted by www.Geocities.ws

1