Martebo socken tillhörde Lummelunds ting

 

Förutom Martebo tillhörde gårdar från Väskinde, Lummelunda och Stenkyrka Lummelunds ting.

Följande gårdar i Martebo låg inom Lummelunds ting 1653:

Skattehemman:

Qwije om 20 mkl

Medebys om 20 mkl

Binge om 14 mkl

Lilla Myre om 9 mkl

Stoora Myre om 12 mkl

Peise om 14 mkl*
(här under ligger en tomt kallad Martebo burgh, tidigare bebyggd?)

Snaldarfwe om 16 mkl

Stoore Rombs om 5 mkl

Lilla Rombs om 4 mkl

Biörckeskougs om 4 mkl

Lunds om 4 mkl

Kronohemman:

Inga kronohemman

Hosted by www.Geocities.ws

1