Fole socken tillhörde Endre, Broo (dvs. Bro) och Bähls (dvs. Bäl) ting

 

Förutom Fole tillhörde gårdar från Visby, Follingbo, Hejdeby, Väskinde, Barlingbo, Ekeby och Endre Endre ting.

Förutom Fole tillhörde gårdar från Lokrume, Bro och Väskinde Broo ting.

Föutom Fole tillhörde gårdar från Tingstäde, Hejnum, Källunge, Vallstena, Bara, Boge och Bäl Bähls ting.

Följande gårdar i Fole socken låg inom Endre ting 1653:

Skattehemman:

Tollby om 12 mkl

Kronohemman:

Inga kronohemman


Följande gårdar i Fole socken låg inom Broo ting 1653:

Skattehemman:

Nygårds om 10 mkl

Outsarfwe om 7 1/2 mkl

Stoora Röftes om 7 1/2 mkl

Heijdes om 7 mkl

Lilla Fohler om 15 mkl

Stoora Hellwijcks om 8 1/2 mkl

Lilla Hellwijks om 8 mkl

Bondarfwe om 8 1/2 mkl

Wattlings om 12 1/2 mkl

Ringwede om 4 1/2 mkl

Lilla Röfftes om 6 mkl

Söidebyy om 4 mkl

Kronohemman:

Söidungs om 8 1/2 mklFöljande gårdar i Fole socken låg inom Bähls ting 1653:

Skattehemman:

Stoore Tollby om 18 mkl

Söidebyy om 14 mkl

Stoora Ousterrefftes om 10 1/2 mkl

Lilla Ousterrefftes om 4 1/2 mkl

Kronohemman:

Kislings om 9 mkl

Änge om 7 mkl

Hosted by www.Geocities.ws

1