Lau socken tillhörde Garde ting

 

Garde ting innehöll, förutom Lau socken, gårdar från Lye, Garde, Etelhem och Alskog.

Följande gårdar i Lau låg inom Garde ting 1653:

Skattehemman:

Bönde om 11 mkl

Biarges om 12 mkl

Malsarfwe om 14 mkl

Koparfwe om 15 mkl

Fije om 15 1/2 mkl*

Sunnankyrckia om 8 mkl*
(här under ligger en tomt kallad Botes om 1 mkl)

Botels om 10 mkl*

Hemor om 8 mkl

Hallbiens om 6 1/2 mkl

Gumbalde om 6 mkl

Snosarfwe om 7 mkl*

Botwede om 6 mkl

Smidts om 7 mkl

Halsarfwe om 7 mkl

Hägdarfwe om 6 mkl*

Halluta om 7 mkl*

Gomer om 4 mkl

Anderse om 4 1/2 mkl

Lijffreedhe om 6 mkl

Hussarfwe om 6 mkl

Gocks (Göcks) om 2 mkl

Kronohemman:

Inga kronohemman

Hosted by www.Geocities.ws

1