Barlingbo socken tillhörde Dede och Endre ting

 

Förutom Barlingbo tillhörde gårdar från Roma, Akebäck och Follingbo Dede ting.

Förutom Barlingbo tillhörde gårdar från Visby, Follingbo, Hejdeby, Endre, Väskinde, Ekeby och Fole Endre ting.

Följande gårdar i Barlingbo tillhörde Dede ting 1653:

Skattehemman:

Staafwa om 13 mkl

Biörckhaga om 10 mkl

Lixarfwe om 4 mkl*

Nygårds*
(tomt om 1 mkl, tidigare bebyggd?)

Klosterhemman:

Munckeboos om 12 mkl

Följande gårdar i Barlingbo tillhörde Endre ting 1653:

Skattehemman:

Norrbys om 12 mkl

Stenstugu om 12 mkl

Busarfwe om 18 mkl

Digeråcker om 10 mkl

Masarfwe om 12 mkl

Hällehaga om 12 mkl

Änge om 12 mkl

Enbiene om 8 mkl

Lillakre om 6 mkl

Kronohemman:

Inga kronohemman

 

Hosted by www.Geocities.ws

1