Tingstäde socken tillhörde Bähls (dvs. Bäl) och Forssa (dvs. Forsa) ting

 

Föutom Tingstäde tillhörde gårdar från Fole, Hejnum, Källunge, Vallstena, Bara, Boge och Bäl Bähls ting.

Förutom Tingstäde tillhörde gårdar från Hangvar, Lärbro, Hall, Othem och Stenkyrka Forssa ting (se även ödegårdsinventeringen i detta ting HÄR).

Följande gårdar i Tingstäde tillhörde Bähls ting 1653:

Skattehemman:

Trädgårds om 8 mkl

Myrwäller om 16 mkl

Lunds om 10 mkl

Smidts om 8 mkl

Forbergs om 8 mkl

Träskwällerom 20 mkl

Nystugu om 6 mkl

Kronohemman:

Inga kronohemman


Följande gårdar i Tingstäde tillhörde Forssa ting 1653:

Skattehemman:

Oustris om 9 mkl

Bryer om 9 mkl

Wästris om 10 mkl

Rosarfwe om 4 mkl

Gartarfwe om 4 1/2 mkl

Kronohemman:

Inga kronohemman

Hosted by www.Geocities.ws

1