Lärbro tillhörde Forssa (dvs. Forsa) och Ruthe (dvs. Rute) ting

 

Förutom Lärbro tillhörde gårdar från Hangvar, Stenkyrka, Hall, Othem och Tingstäde Forssa ting (se även ödegårdsinventeringen i detta ting HÄR).

Förutom Lärbro tillhörde gårdar från Hellvi, Rute, Bunge, Fleringe och Fårö Ruthe ting.

Följande gårdar i Lärbro låg inom Forssa ting 1653:

Skattehemman:

Wästinge om 12 mkl

Oppegårds om 3 mkl

Angleboes om 15 mkl* (med Trasta tomt om 1 mkl)

Stoore Biärs om 8 mkl

Glästädhe om 8 mkl

Stoora Bander om 10 mkl

Lille Bander om 10 mkl

Norrwange om 15 mkl

Tengelgårdh om 9 mkl

Stoora Wijker om 11 mkl

Norrbys om 6 mkl

Gissloser om 6 mkl

Lilla Biärs om 5 mkl

Suderwange om 5 mkl

Noors om 6 mkl

Norrgårdh om 6 mkl

Hångers om 3 mkl

Lilla Wijkers om 3 mkl

Kumbla om 1 mkl

Kronohemman:

Inga kronohemman


Följande gårdar i Lärbro låg inom Ruthe ting 1653:

Skattehemman:

Stoore Wägom om 8 mkl

Lill-Wägom om 8 mkl

Påfwels om 12 mkl

Slängs om 8 mkl

Keijlungs om 6 mkl

Skottlings om 4 1/2 mkl

Stoor-Hammars om 8 mkl

Lill-Hammars om 3 mkl

Norder-Ihre om 5 mkl

Stoore Taaksteens om 6 mkl

Stoora Kiällstäde om 6 mkl

Koparfwe om 7 mkl

Ringwede om 6 mkl

Liffrede om 5 mkl

Hägwedeom 6 mkl

Lilla Kiällstäde om 4 mkl

Rangwedeom 4 mkl

Kronohemman:

Inga kronohemman

Hosted by www.Geocities.ws

1