Hamra socken tillhörde Hoborgs (dvs. Hoburgs) ting

 

Förutom Hamra ingick även gårdarna från Vamlingbo, Öja, Fide och Sundre i Hoborgs ting.

Du kan läsa om inventeringen av ödegårdar i Hamra HÄR!

Följande gårdar fanns i Hamra 1653:

Skattehemman:

Salmons om 9 mkl

Langemyyr om 4 mkl

Bertmesse om 1 mkl

Suders om 1 mkl

Linhatte om 3 mkl

Skogs om 9 mkl

Norrgårdh om 11 mkl

Lille Sindarfwe om 3 1/2 mkl

Stoore Sindarfwe om 4 1/2 mkl

Eimunds om 7 mkl

Store Sutarfwe om 6 mkl

Storms om 8 mkl

Kronohemman:

Tingdarfwe om 3 mkl
(upptogs från öde 1652)

Lille Sutarfwe om 6 mkl
(upptogs från öde 1651)

Roms om 1 1/2 mkl
(upptagen från öde 1651)

Botreps om 2 mkl
(återupptagen i slutet av 1640-talet)

Herrens om 3 mkl
(låg öde och "alt för fääfooth" sedan 15 år tillbaka 1653, nu bebyggd)

 

Tillbaka till sockenindex

Hosted by www.Geocities.ws

1