Linde socken tillhörde Hämsse (dvs. Hemse) ting

 

Föutom Linde fanns gårdar ur socknarna Fardhem, Hemse, Lojsta och Rone inom Hämsse ting.

Följande gårdar i Linde fanns inom Hämsse ting 1653:

Skattehemman:

Amblings om 9 mkl

Duckarfwe om 13 mkl

Rangsarfwe om 14 mkl

Odewalds om 12 1/2 mkl

Hägwalds om 25 mkl

Myrungs om 26 1/2 mkl

Salandes om 11 1/2 mkl

Häslebys om 11 1/2 mkl

Smidts om 6 1/2 mkl

Ousarwfe om 3 mkl

Kronohemman:

Koparfwe om 9 mkl
(upptagen från öde ca. 1650)

Petes om 10 mkl
(hade ej uti mannaminne varit bebyggd 1653, återupptagen i senare tid?)

Kiälldur om 9 mkl

Hosted by www.Geocities.ws

1