Roma socken tillhörde Dede ting

 

Förutom Roma socken tillhörde även Akebäck, Barlingbo och Follingbo detta ting.

Följande gårdar i Roma låg inom Dede ting 1653:

Skattehemman:

Åmunds om 12 mkl

Karbyy om 8 mkl

Möllebiärs om 12 mkl

Biärs om 8 mkl

Emunds om 8 mkl

Busarfwe om 8 mkl

Stoor-Wäller om 12 mkl

Lill-Wäller om 8 mkl

Timans om 12 mkl

Dijkare om 12 mkl

Lasarfwe om 6 mkl

Kronohemman:

Snofwalds om 8 mkl

Klosterhemman:

Oppenbys om 10 mkl

Hosted by www.Geocities.ws

1