Sundre socken tillhörde Hoborgs (dvs. Hoburgs) ting

 

Förutom Sundre ingick även gårdarna från Hamra, Öja, Fide och Vamlingbo i Hoborgs ting.

Du kan läsa om inventeringen av ödegårdar i Sundre HÄR!

Följande gårdar fanns i Sundre 1653:

Skattehemman:

Othes om 8 mkl

Wästergårdh om 15 mkl

Wännes om 8 1/2 mkl

Tommesse om 7 1/2 mkl

Meistre om 6 1/2 mkl

Skouge om 4 mkl

Halbiens om 5 mkl

Digrans om 3 mkl

Thore om 3 mkl

Kronohemman:

Juwes om 1 1/2 mkl
(återupptagen från öde 1652)

Hosted by www.Geocities.ws

1