Sproge socken tillhörde Eiste (dvs. Eksta) ting

 

Förutom Sproge fanns gårdar från socknarna Eksta, Levide och Gerum i Eiste ting.

Följande gårdar i Sproge låg inom Eiste ting 1653:

Skattehemman:

Snoder om 32 mkl

Buttwier om 12 mkl

Mårtens om 10 1/2 mkl

Stoore Norgårdh om 13 1/2 mkl

Uhrgude om 10 mkl

Stymnis om 6 mkl

Häxarfwe om 5 mkl

Allfwegårdh om 6 1/2 mkl

Lindarfwe om 5 mkl

Tiängdarfwe om 6 mkl

Kruse om 4 mkl

Mattsarfwe om 4 mkl

Wattskougs om 4 mkl

Allminges om 3 mkl

Gangdarfwe om 3 mkl

Skougs om 1 1/2 mkl

Kronohemman:

Bosarfwe om 10 1/2 mkl
(ena hälften låg öde 1653, återupptagen i senare tid?)

Lille Norrgårdh om 6 mkl
(upptagen från öde 1641)

Botreps om 3 mkl
(upptagen från öde ca 1650)

Hosted by www.Geocities.ws

1