Rone socken tillhörde Hämsse (dvs. Hemse) ting

 

Föutom Rone fanns gårdar ur socknarna Fardhem, Hemse, Linde och Lojsta inom Hämsse ting.

Följande gårdar i Rone tillhörde Hämsse ting 1653:

Skattehemman:

Smitsarfwe om 10 1/2 mkl

Frigsarfwe om 12 mkl

Jaxarfwe om 16 mkl

Roes om 20 mkl

Dafwede om 18 mkl

Ogges om 6 mkl

Halfwenarfwe om 2 mkl

Outhsarfwe om 10 mkl

Findarfwe om 17 mkl

Bourge om 8 mkl

Stahle om 13 1/2 mkl

Tompta om 16 mkl

Gärete om 8 mkl

Ängelgardh (Ängegardh) om 15 mkl

Haler om 9 mkl

Olarfwe om 14 mkl

Uggarde om 10 mkl

Magnuse om 8 mkl

Gullgarde om 10 mkl

Dommarfwe om 16 1/2 mkl*
(ena hälften låg öde 1653, återupptagen?)

Hägdarfwe om 6 mkl

Gettor om 4 mkl

Sigdes om 6 1/2 mkl

Bothes om 4 mkl*
(ena hälften låg öde 1653, återupptagen?)

Mallms om 2 mkl

Tronhaga om 1 1/2 mkl*
(hade legat öde sedan 30 år tillbaka 1653, ej i mannaminne bebyggt)

Lillegårds om 1 mkl

Kronohemman:

Lauritse om 4 mkl

Wijnarfwe om 7 1/2 mkl

Malsarfwe om 8 mkl
(varit öde i urminnes tider 1653, återupptagen?)

Jacobs om 4 1/2 mkl
(upptagen från öde ca. 1650)

Hosted by www.Geocities.ws

1