Othem socken tillhörde Forssa (dvs. Forsa) ting

 

Förutom Othem tillhörde gårdar från Hangvar, Lärbro, Hall, Stenkyrka och Tingstäde Forssa ting (se även ödegårdsinventeringen i detta ting HÄR).

Följande gårdar i Othem socken låg inom Forssa ting:

Skattehemman:

Otemars om 15 mkl

Steenstugu om 10 mkl

Busarfwe om 8 mkl

Norrbys om 9 mkl

Barsshaga om 9 mkl

Nährs om 7 1/2 mkl

Klints om 12 mkl

Yttlings om 11 mkl

Fijle om 9 mkl

Qwiände om 5 mkl

Langoma om 6 mkl

Österbys om 5 mkl

Spillings om 3 mkl

Kronohemman:

Inga kronohemman

Hosted by www.Geocities.ws

1