Visby socken tillhörde Endre ting

 

Förutom Visby tillhörde gårdar från Follingbo, Väskinde, Hejdeby, Endre, Barlingbo, Ekeby och Fole Endre ting.

Följande gårdar i Visby socken tillhörde ovanstående ting 1653:

Skattehemman:

Stoora Hästenääs om 11 mkl*

Lilla Hästenääs om 12 mkl

Kronohemman:

Inga kronohemman


Dessa två gårdar låg under Visby stad

Hosted by www.Geocities.ws

1