Lye socken tillhörde Burs och Garde ting

 

Föutom Lye fanns gårdar ur socknarna Stånga, Lojsta, Burs och När inom Burs ting.

Garde ting innehöll, förutom Lye socken, gårdar från Lau, Garde, Etelhem och Alskog.

Följande gårdar i Lye låg inom Burs ting 1653:

Skattehemman:

Dahles om 12 mkl

Snewede om 11 mkl

Rotarfwe om 16 mkl

Lyrungs om 12 mkl

Kronohemman:

Medebys om 7 1/2 mkl
(återupptagen från öde under 1600-talet)

Följande gårdar i Lye låg inom Garde ting 1653:

Skattehemman:

Bosarfwe om 9 mkl*

Erichs om 10 mklSiguls om 11 mkl

Mannegårds om 14 mkl

Biärges om 12 mkl

Heffrede om 7 mkl

Herrfars om 4 1/2 mkl

Smidts om 7 mkl*

Lilla Rohne om 7 mkl

Kronohemman:

Inga kronohemman

Hosted by www.Geocities.ws

1